CALL US!


+381 (0)11 205-64-02
+381 (0)11 205-64-03

BOOK NOW!

San Marco travel > General travel conditions
 
 

General travel conditions

Na osnovu ─Źlana 56. Zakona o turizmu (ÔÇ×Sl. glasnik RSÔÇť br. 36/2009) San Marco travel d.o.o. iz Beograda, ul. Antifa┼íisti─Źke borbe br. 24, lok. 45, dana 22.09.2010. godine utvr─Ĺuje slede─çe

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

Odredbe ovih Op┼ítih uslova ─Źine sastavni deo ugovora o putovanju izme─Ĺu putnika i San Marco travel d.o.o. iz Beograda, kao organizatora i obavezuju─çe su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili programom putovanja.
1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Putnik se za putovanje mo┼że prijaviti u svim ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima organizatora putovanja San Marco travel d.o.o. iz Beograda (dalje: organizator) i agencijama sa kojima ima zaklju─Źen Ugovor o posredovanju (dalje: posrednik). Kada posrednik u programu putovanja organizatora i ugovoru - potvrdi o putovanju, ne nazna─Źi svojstvo posrednika, odgovara za izvr┼íenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punova┼żna kada je potvr─Ĺena zaklju─Źenjem pisanog ugovora - potvrde o putovanju sa organizatorom, koja mo┼że biti i u elektronskoj formi shodno Zakonu o elektronskom potpisu (dalje: ugovor) i uplatom akontacije u visini od 30% od cene aran┼żmana. Ostatak ugovorene cene, ako druga─Źije nije ugovoreno, pla─ça se 15 dana pre po─Źetka putovanja. Ukoliko putnik, u roku ne izvr┼íi uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa ta─Źkom 10. ovih uslova. Potpisivanjem ugovora o putovanju od strane jednog putnika smatra se da su svi ostali putnici iz ugovora prihvatili ove op┼íte uslove putovanja i da se uplata akontacije vodi kao uplata za sve putnike (a ne samo za jednog odre─Ĺenog putnika). Ukoliko do─Ĺe do otkaza aran┼żmana, otkazne odredbe va┼że za sve navedene putnike u ugovoru.
2. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA su: Da sa putnikom zaklju─Źi ugovor o putovanju i putniku uru─Źi pisani program putovanja (u daljem tekstu: program putovanja) i op┼íte uslove putovanja (dalje: op┼íti uslovi) i da ga informi┼íe o ponudi mogu─çih vidova putnog osiguranja - (u daljem tekstu: paket putnog osiguranja); Isplati srazmernu realnu razliku izme─Ĺu ugovorene cene i cene putovanja sni┼żene srazmerno neizvr┼íenju ili nepotpunom izvr┼íenju usluga (u daljem tekstu: sni┼żenje cene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije - prigovora putnika u skladu sa zakonom i ovim op┼ítim uslovima, osim ako su propusti u izvr┼íenju programa putovanja nastali: krivicom putnika ili se pripisuju tre─çem licu koje nije bilo ugovorni neposredni pru┼żalac usluga u realizaciji programa putovanja, delovanjem vi┼íe sile ili nepredvi─Ĺenih doga─Ĺaja na koje organizator nema uticaja i ─Źije su posledice neizbe┼żne uprkos primeni du┼żne pa┼żnje ili nekim drugim doga─Ĺajima koje organizator nije mogao predvideti i prevladati; Saglasno dobrim poslovnim obi─Źajima u ovoj oblasti organizator se stara o pravima i interesima putnika; da pre polaska na put dostavi putniku ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera organizatora.
3. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA su: Da se detaljno upozna sa uru─Źenim programom i op┼ítim uslovima putovanja, da se informi┼íe o fakultativnom zaklju─Źenju ugovora o osiguranju kojim se pokrivaju tro┼íkovi otkazivanja od strane putnika ili tro┼íkovi pomo─çi, uklju─Źuju─çi repatrijaciju u svoju zemlju u slu─Źaju nesre─çe ili bolesti i da zaklju─Źenjem ugovora (u svoje ime i u ime putnika za ─Źije potrebe zaklju─Źuje ugovor) potvr─Ĺuje da ih u celosti prihvata; Uplati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na na─Źin predvi─Ĺen Ugovorom, op┼ítim uslovima i programom putovanja; Organizatoru blagovremeno dostavi ta─Źne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove odre─Ĺene propisima na┼íe, tranzitne i odredi┼íne zemlje (grani─Źni, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi ) i po sopstvenom izboru obezbedi odgovaraju─çe polise putnog osiguranja; Isplati ┼ítetu koju pri─Źini neposrednim pru┼żaocima usluga ili tre─çim licima kr┼íenjem zakonskih i drugih propisa i ovih op┼ítih uslova; Odredi drugo lice da umesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predvi─Ĺene za odre─Ĺeno putovanje) i organizatoru nadoknaditi stvarne tro┼íkove prouzrokovane zamenom putnika i da solidarno snosi nepla─çeni deo cene aran┼żmana odnosno programa putovanja; Opravdani prigovor bez odlaganja na licu mesta saop┼íti organizatoru i neposrednom pru┼żaocu usluga; Pre zaklju─Źenja ugovora se informi┼íe preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.mfa.gov.yu) ili na drugi na─Źin o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika; Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati informi┼íe kod vodi─Źa-predstavnika o ta─Źnom vremenu povratka.
4. CENA I SADR┼ŻAJ PROGRAMA PUTOVANJA: Cene su iskazane u stranoj valuti, a obra─Źun uplata vr┼íi se u zemlji u dinarima prema prodajnom kursu poslovne banke organizatora na dan uplate, odnosno kursu navedenom u programu putovanja. Cene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora - reklamacije. Usluge izvr┼íene u inostranstvu (van programa putovanja) pla─çaju se na licu mesta ino-partneru organizatora putovanja. Cena programa putovanja uklju─Źuje, kombinaciju najmanje dve ili vi┼íe slede─çih usluga prose─Źnog kvaliteta uobi─Źajenog za datu destinaciju i to: prevoza, sme┼ítaja, ishrane, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik pla─ça (dalje: standardene usluge), ako ne┼íto drugo nije programom putovanja predvi─Ĺeno ili posebno ugovoreno. Cena aran┼żmana ne uklju─Źuje, ako ne┼íto drugo nije programom putovanja predvi─Ĺeno ili posebno ugovoreno, tro┼íkove: aerodromskih taksi, lokalnog turisti─Źkog vodi─Źa, predstavnika organizatora, turisti─Źkog animatora, fakultativnih programa, kori┼í─çenja le┼żaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, kori┼í─çenja sobnog bara, klima ure─Ĺaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, tro┼íkove sme┼ítaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veli─Źina, balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: posebne usluge). Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja su determinisani od neposrednih pru┼żaoca usluga i iste treba tuma─Źiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navr┼íava dve godine u odnosu na dan po─Źetka putovanja). Sve vrste usluga koje nisu predvi─Ĺene programom putovanja putnik mora posebno pisanim putem ugovoriti sa organizatorom. Posrednik nije ovla┼í─çen da u ime organizatora zaklju─Źuje ili prihvata posebne usluge koje nisu predvi─Ĺene programom putovanja, osim u slu─Źaju posebne pisane saglasnoti organizatora. Organizator ne mo┼że biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvr┼íene usluge koje izvr┼íi i naplati ino-partner, odnosno neposredni pru┼żalac usluga, a nisu bile predvi─Ĺene programom putovanja i pisanim putem ugovorene. Organizator odgovara samo za opise usluga sadr┼żanih u svojim programima putovanja i ne odgovara za opise usluga u katalozima ÔÇô publikacijama ili na web-sajtovima neposrednih pru┼żalaca usluga kao npr. hotela i dr. Datum po─Źetka i zavr┼íetka aran┼żmana utvr─Ĺen programom putovanja ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u sme┼ítajnom objektu, odnosno destinaciji. VremeÔÇô─Źas polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u sme┼ítajni objekat uslovljen je procedurama na grani─Źnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadle┼żnih vlasti, tehni─Źkim i vremenskim uslovima ili vi┼íom silom koje mogu da uti─Źu na vreme poletanja aviona i dr. na koje organizator ne mo┼że uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi i poslednji dan iz programa putovanja su predvi─Ĺeni za putovanje (a kada je u pitanju drugi vid prevoza putovanje mo┼że trajati i vi┼íe dana) i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja - ve─ç samo ozna─Źavaju kalendarski dan po─Źetka i zavr┼íetka putovanja, radi ─Źega putnik nema pravo na prigovor-reklamaciju zbog ve─Źernjeg, no─çnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim ve─Źernjim ─Źasovima, napu┼ítanja hotela u ranim jutarnjim ─Źasovima i sli─Źno. Za avio aran┼żmane ugovoreno vreme po─Źetka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 ─Źasa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slu─Źaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona organizator ne snosi nikakvu odgovornost, ve─ç se primenjuju nacionalni i me─Ĺunarodni propisi iz oblasti avio-saobra─çaja. Po pravilu odlazak ÔÇô dolazak, poletanje-sletanje aviona kod ─Źarter letova je u kasnim ve─Źernjim ili ranim jutarnjim ─Źasovima i ako je npr. obezbe─Ĺen ugovoreni po─Źetni ili zavr┼íni obrok u vidu tzv. ÔÇťhladnog obrokaÔÇŁ van ili u sme┼ítajnom objektu, smatra se da je program putovanja u celosti izvr┼íen. Usluge turisti─Źkog vodi─Źa, turisti─Źkog pratioca, lokalnog turisti─Źkog vodi─Źa i turisti─Źkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora predvi─Ĺene programom putovanja ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, ve─ç samo kontakt i neophodnu-nu┼żnu pomo─ç putniku po unapred utvr─Ĺenim terminima periodi─Źnog de┼żurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan na─Źin. Instrukcije i uputstva turisti─Źkog vodi─Źa, turisti─Źkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, sme┼ítajem, zakonskim i drugim propisima i dr.) obavezuju putnika, a nepridr┼żavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih op┼ítih uslova i sve eventualne posledice i ┼ítetu u takvom slu─Źaju snosi putnik u celosti. Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadr┼żane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
5. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ: Organizator mo┼że zahtevati pove─çanje ugovorene cene najkasnije 15 dana pre po─Źetka putovanja ako je nakon zaklju─Źenja ugovora do┼ílo do promene u kursu razmene valute ili do promene u tarifama prevoznika i u zakonom predvi─Ĺenim slu─Źajevima. Za pove─çanje objavljene cene do 10 % nije potrebna saglasnost putnika. Ako pove─çanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, putnik mo┼że putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade ┼ítete, ali najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obave┼ítenja o pove─çanju cene, u kom slu─Źaju ima pravo na povra─çaj onoga ┼íto je platio organizatoru. Ako u nazna─Źenom roku, putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom. Naknadna sni┼żenja cena aran┼żmana ne mogu se odnositi na ve─ç zaklju─Źene ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovoraÔÇôreklamacije putnika prema organizatoru.
6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Sme┼ítajni objekti i sme┼ítajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema slu┼żbenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja programa putovanja, razli─Źiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aran┼żmana, izabrane destinacije i kategorizacije odre─Ĺene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su organizatora. Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumevaju standardne usluge (prose─Źne standarde kvaliteta, uobi─Źajene i specifi─Źne za odre─Ĺene destinacije i mesta), te ako putnik nije dodatno ugovorio posebne usluge nema osnova za podno┼íenje prigovora-reklamacije organizatoru.
7. SME┼áTAJ, ISHRANA I PREVOZ: Ukoliko putnik nije izri─Źito ugovorio sme┼ítaj posebnih odlika, prihvati─çe bilo koju slu┼żbeno registrovanu sme┼ítajnu jedinicu u sme┼ítajnom objektu opisanom u programu putovanja, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i polo┼żaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. uslove. Ugovoreni sme┼ítaj mo┼że se bez saglasnosti putnika zameniti sme┼ítajem u objektu iste ili vi┼íe kategorije u ugovorenom mestu sme┼ítaja, a na teret organizatora, a sme┼ítaj u objekte ni┼że kategorije mo┼że se izvr┼íiti uz saglasnost putnika i povra─çaja putniku razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji sme┼ítajnog objekta. Putnik preuzima obavezu upoznavanja i po┼ítovanja pravila pona┼íanja u sme┼ítajnom objektu, a naro─Źito na: deponovanje i ─Źuvanje novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pi─ça u sobe, po┼ítovanje reda, sme┼ítaja i napu┼ítanja sobe u odre─Ĺeno vreme, broj osoba u sobi i dr. Ako druga─Źije nije ugovoreno, sme┼ítaj putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan po─Źetka kori┼í─çenja usluge, a napu┼ítanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan zavr┼íetka kori┼í─çenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog prevremenog napu┼ítanja sme┼ítajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza. Ako druga─Źije nije ugovoreno, trokrevetne i ─Źetvorokrevetne sme┼ítajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomo─çna le┼żaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i koji bitno pogor┼íavaju kvalitet sme┼ítaja, ako druga─Źije nije ugovoreno. Funkcionisanje klima ure─Ĺaja u sme┼ítajnim objektima razli─Źit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 ─Źasa. Osim kod namere i grube neodgovornosti, organizator nema nikakvu odgovornost za predmete, koje putnici nose sa sobom, izuzev kada je preuzeo predmete na ─Źuvanje. Zato se putnicima ne preporu─Źuje, da na putovanja nose sa sobom vredne predmete. Organizator ne odgovara putniku za ┼ítetu nastalu zbog njegovog nepo┼ítovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i obi─Źaja utvr─Ĺenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pru┼żalaca usluga. Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi prete┼żno od visine cene aran┼żmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih obi─Źaja bez obzira da li je uslu┼żivanje po principu samoposlu┼żivanja ili poslu┼żivanja (menija). Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT i bilo koja druga usluga podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identi─Źna ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je obavezan na njegov zahtev putniku uru─Źiti uz ugovor specifikaciju usluga za ALL INCLUSIVE programe, ako iste nisu navedene u katalogu ili programu putovanja. Doru─Źak, ako druga─Źije nije nazna─Źeno u programu putovanja, podrazumeva kontinentalni doru─Źak. Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, hotel ima pravo da umesto usluge samoposlu┼żivanja servira uslugu a la carte ÔÇô poslu┼żivanje. Usluge transfera i prevoza putnika podrazumeva standardni kvalitet po va┼że─çim propisima zemlje gde se usluga realizuje i primenjuju se propisi, principi i pravila odre─Ĺenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedi┼íta, niti uklju─Źen obrok i pi─çe tokom putovanja, izuzev ako je to posebno ugovoreno itd.). Neuskla─Ĺenost li─Źnih podataka datih organizatoru sa podacima u paso┼íu putnika (imena putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz tro┼íkove ili ─Źak progla┼íenje karte neregularnom za ┼íta posledice snosi putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uru─Źi na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogu─çnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja. Prevoz autobusom i autobuski transferi obavljaju se standardnim turisti─Źkim autobusima prema propisima i kriterijumima koji va┼że u zemlji u kojoj je registrovan autobuski prevoznik koga anga┼żuje organizator putovanja. Putnik ima obavezu primerenog pona┼íanja u prevoznom sredstvu (ukoliko je pod uticajem alkohola, droge ili neprimerenog pona┼íanja ÔÇô organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva, a dalji prevoz do odredi┼íta ne─çe biti obaveza agencije, a ukoliko putnik ne do─Ĺe zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva do hotela, primenjiva─çe se skala otkaza iz ─Źlana 10). U prevoznim sredstvima zabranjeno je pu┼íenje, konzumiranje opojnih sredstava, alkohola. Putnik ne sme uznemiravati svojim pona┼íanjem slu┼żbena lica u autobusu-voza─Źe i vodi─Źe, u protivnom bi─çe odmah udaljen iz prevoznog sredstva. Putni pravac, pauze, mesto i du┼żine njihovog trajanja odre─Ĺuje vodi─Ź - voza─Ź. Vodi─Ź-voza─Ź ima pravo da, zbog neizbe┼żnih okolnosti, promeni red vo┼żnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. Putnik ima obavezu da prihvati svako ponu─Ĺeno mesto u prevoznom sredstvu. Prenos prtljaga od mesta parkiranja do sme┼ítajne jedinice je obaveza putnika (prevoz ─çe biti ┼íto je mogu─çe bli┼że sme┼ítaju). Ukoliko je transport prtljaga od parkinga do hotela u organizaciji hotela, organizator ne snosi odgovornost za nestanak ili o┼íte─çenje prtljaga. Za zaboravljene stvari u autobusu, agencija ne odgovara. Du┼żnost putnika je da vidljivo ozna─Źi svoj prtljag sa li─Źnim podacima, i da li─Źne stvari i vrednosti ne ostavlja u autobusu (agencija ne odgovara za njihov nestanak). Agencija ima pravo da za prevoz anga┼żuje sve tipove turisti─Źkih autobusa koji ispunjavaju uslove predvi─Ĺene propisima o komforu autobusa (mini bus, autobus ili double decker) bez prethodnog informisanja putnika o tipu autobusa. Za vreme vo┼żnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je du┼żan da svu nastalu ┼ítetu u prevoznom sredstvu i sme┼ítajnom objektu nadoknadi na licu mesta.  Prevoz putnika ┼żelezni─Źkim, morskim, re─Źnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna odgovornost ovih prevoznika je odre─Ĺena u skladu sa propisima kojima se reguli┼íu pomenute vrste saobra─çaja.
8. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se isklju─Źivo na dr┼żavljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organizator ne snosi odgovornost i nije du┼żan upoznati putnike dr┼żavljane drugih dr┼żava na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji va┼że za odredi┼ínu ili tranzitnu zemlju, ve─ç je obaveza stranog dr┼żavljanina da se informi┼íe kod nadle┼żnog konzulata i da putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati va┼że─çu putnu ispravu sa rokom va┼żenja jo┼í najmanje 6 meseci od dana zavr┼íetka putovanja i u roku da dostavi organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja organizator. Slu┼żbenik agencije organizatora, niti posrednika nije ovla┼í─çen da utvr─Ĺuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada organizator posreduje u postupku podno┼íenja dokumentacije isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pograni─Źne vlasti ili imigracione slu┼żbe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukoliko putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, du┼żan je o svom tro┼íku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne ┼ítetne posledice po tom osnovu. Putnik je du┼żan ugovoriti posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifi─Źna ishrana, karakteristike sme┼ítaja itd. zbog hroni─Źne bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u protivnom organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni ┼ítetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima va┼że posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku odre─Ĺenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovaraju─çe potvrde o tome i da u slu─Źaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za ┼ítetu. Putnik je du┼żan striktno po┼ítovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slu─Źaju nemogu─çnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i tro┼íkove snosi sam putnik. Ukoliko se putovanje ne mo┼że realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove ta─Źke, primenuju se odredbe ta─Źke 10. ovih uslova.
9. OTKAZ I PROMENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA: Organizator mo┼że odustati od ugovora potpuno ili delimi─Źno, u slu─Źaju nastupanja vanrednih okolnosti koje, da su postojale u vreme objavljivanja programa, bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne zaklju─Źuje, u slu─Źaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika i drugih objektivnih okolnosti, o ─Źemu je du┼żan obavestiti putnike najkasnije 5 dana pre predvi─Ĺenog po─Źetka putovanja, uz obavezu da putniku izvr┼íi povra─çaj upla─çenih sredstava u celosti najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza. Ukoliko u programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-─Źarter linijama, vozovima ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta. U slu─Źaju potpunog odustanka od ugovora organizator ─çe nastojati da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem u roku od 24 ─Źasa prihvata ili odbija. U slu─Źaju prihvatanja novog ugovora putnik se odri─Źe bilo kakvih potra┼żivanja po bilo kom pravnom osnovu prema organizatoru po osnovu prvobitno zaklju─Źenog ugovora. Organizator pre po─Źetka i za vreme putovanja, o ─Źemu je du┼żan bez odlaganja na najpogodniji na─Źin obavestiti putnika, zadr┼żava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene mar┼íute putovanja i neophodne izmene programa putovanja ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gu┼żva na granicama ili u saobra─çaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvi─Ĺenog za obilazak, promene u viznom re┼żimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i vi┼íe sile) bez obaveze isplate ┼ítete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slu─Źajevima organizator sam snosi eventualne dodatne tro┼íkove izmene programa putovanja. Ukoliko se zapo─Źeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvr┼íene usluge. Organizator se osloba─Ĺa ispunjenja ugovora onda, ako putnik u okviru grupnog putovanja ometa sprovo─Ĺenje putovanja usled grubog i nedoli─Źnog pona┼íanja, bez obzira na izre─Źenu opomenu. U tom slu─Źaju putnik ima obavezu da organizatoru nadoknati pri─Źinjenu ┼ítetu.
10. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o ─Źemu je du┼żan pismeno izvestiti organizatora. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obra─Źun naknade koja pripada organizatoru, izra┼żene procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako programom putovanja nije druga─Źije odre─Ĺeno i to:
5% ako se putovanje otka┼że do 45 dan pre po─Źetka putovanja (blagovremeni otkaz),
10 % ako se putovanje otka┼że od 44 do 30 dana pre po─Źetka putovanja,
20 % ako se otka┼że 29 do 20 dana pre po─Źetka putovanja,
40 % ako se otka┼że 19 do 15 dana pre po─Źetka putovanja,
80 % ako se otka┼że 14 do 10 dana pre po─Źetka putovanja,
90 % ako se otka┼że 9 do 6 dana pre po─Źetka putovanja,
100 % ako se otka┼że 5 do 0 dana pre po─Źetka putovanja ili u toku putovanja. Promena ugovorenog mesta i datuma putovanja, sme┼ítajnog objekta, sme┼ítajne jedinice, nedobijanje vize i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi organizatoru nadoknaditi samo stvarne, odnosno u─Źinjene tro┼íkove, ukoliko je do otkaza do┼ílo zbog: iznenadne bolesti putnika, bra─Źnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, smrti putnika, bra─Źnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, odnosno poziva za vojnu ve┼żbu putnika ili elementarne nepogode zvani─Źno progla┼íene. Za navedene slu─Źajeve putnik je obavezan dostaviti organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene spre─Źenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti op┼íte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu ve┼żbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja slu─Źajevi lokalnih teroristi─Źkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije progla┼íeno vanredno stanje od strane nadle┼żnih dr┼żavnih organa zemlje putovanja. Organizator, u slu─Źaju da putnik koji je odustao, obezbedi odgovaraju─çu zamenu ili pak zamenu izvr┼íi sam organizator, du┼żan je putniku izvr┼íiti povra─çaj upla─çenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i u─Źinjenih tro┼íkova. Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovla┼í─çenog lekara utvr─Ĺeno iznenadno i neo─Źekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poreme─çaj, koji nastane posle zaklju─Źenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva le─Źenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogu─çava po─Źetak ugovorenog putovanja. U slu─Źaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od strane osigurava─Źa. Kod odustanka od ugovora, putniku se ne vra─ça iznos pla─çen organizatoru za posredovanje u dobijanju viza.
11. PRTLJAG: Prevoz prtljaga do odre─Ĺene te┼żine koju odre─Ĺuje avio-prevoznik, je besplatan. Vi┼íak prtljaga putnik pla─ça prema va┼że─çim cenama avio-prevoznika. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isklju─Źivo stvar samih turista. Preporu─Źuje se da se zlato, vredne stvari, tehni─Źki instrumenti i medikamenti nose isklju─Źivo u ru─Źnom prtljagu. Kod prevoza autobusom putnik mo┼że poneti 2 komada prtljaga. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je du┼żan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unetom u sme┼ítajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pru┼żaoca usluge sme┼ítaja ili osiguranja, a prema va┼że─çim me─Ĺunarodnim i doma─çim propisima. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ru─Źnim prtljagom, te preporu─Źujemo za vi┼íe informacija da se putnik informi┼íe na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero. Osim kod namere i grube neodgovornosti, organizator nema nikakvu odgovornost za predmete, koje putnici nose sa sobom, izuzev kada je preuzeo predmete na ─Źuvanje. Zato se putnicima ne preporu─Źuje da na putovanja nose sa sobom vredne predmete.
12. OSIGURANJE: Organizator je du┼żan informisati putnika o mogu─çnosti obezbe─Ĺenja polisa putnog osiguranja tokom boravka u inostranstvu. Preporu─Źuje se putniku da obezbedi polise za putno osiguranje. Potpisivanjem ugovora putnik potvr─Ĺuje da mu je ponu─Ĺen paket putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje koje putnik posebno pla─ça uz zahtev za izdavanje ulazne vize. Prema Zakonu o turizmu organizator ima polisu osiguranja od odgovornosti iz delatnosti turisti─Źkih agencija br. 41296776 od 16.09.2010. godine osiguravaju─çe kompanije WIENER STADTISCHE OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Osiguranim slu─Źajem smatra se nemogu─çnost ispunjenja, delimi─Źno ispunjenje ili neuredno ispunjenje obaveza osiguranika kao organizatora putovanja u skladu sa ─Źlanom 2. uslova za osiguranje odgovornosti iz delatnosti turisti─Źkih agencija. Osiguranim slu─Źajem smatra se i nemogu─çnost osiguranika kao organizatora putovanja da izmiri tro┼íkove nu┼żnog sme┼ítaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, u skladu sa ─Źlanom 2. uslova za osiguranje odgovornosti iz delatnosti turisti─Źkih agencija. Putnici zate─Źeni na putovanju treba na najbr┼żi na─Źin da kontaktiraju WIENER STADTISCHE OSIGURANJE a.d.o. Beograd, na tel. br. 0800200800, ili e.mail: office@wiener.co.rs. Kada je korisnik osiguranja putnik, prijava osiguranog slu─Źaja osigurava─Źu vr┼íi se najkasnije u roku od 14 (─Źetrnaest) dana od dana nastanka osiguranog slu─Źaja. Putnik je tako─Ĺe du┼żan da:
1. uputi prigovor nadle┼żnoj turisti─Źkoj inspekciji u roku od 8 (osam) dana od dana zavr┼íetka putovanja;
2. prikupljena re┼íenja, mi┼íljenja i ostala dokumenta turisti─Źke inspekcije prosledi osigurava─Źu.
13. PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA I REŠAVANJE SPOROVA:
- Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saop┼ítiti lokalnom predstavniku organizatora, a ako ovaj nije dostupan, neposrednom pru┼żaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili direktno organizatoru i sara─Ĺivati u dobroj nameri da se otklone uzroci prigovora i prihvatiti ponu─Ĺeno re┼íenje koje odgovara ugovorenoj usluzi. Putnik je u obavezi da dobronamerno sara─Ĺuje i strpljivo sa─Źeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdani prigovor otkloni (npr. kvar fri┼żidera, nestanak struje ili vode, lo┼íe o─Źi┼í─çen apartman i dr. nedostaci).
- Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvr┼íiocem usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obojica potpisuju. Putnik zadr┼żava jedan primerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta, putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom ─Źinjenica da je nastavio kori┼í─çenje ponu─Ĺenog re┼íenja smatra se da je program putovanja u celosti izvr┼íen.
- Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, putnik je obavezan da u roku od 8 dana nakon ugovorenog dana zavr┼íetka putovanja, isklju─Źivo organizatoru, dostavi osnovan i dokumentovan prigovor (potvrdu o prigovoru na licu mesta, ra─Źune o pla─çenim tro┼íkovima, zahtev po vrstama neizvr┼íenih usluga ─Źinjeni─Źno konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob i druge dokaze) i zahtevati povra─çaj razlike u ceni. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomo─çjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedina─Źno, jer organizator ne─çe razmatrati grupne reklamacije.
- Organizator je du┼żan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazlo┼żene i dokumentovane prigovore, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta.
- Organizator je du┼żan dostaviti putniku pisani odgovor, odnosno u roku od 15 dana putniku isplatiti razliku u ceni, sve od dana prijema uredne reklamacije. Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, organizator ─çe dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propu┼ítanja. Organizator ─çe u skladu sa dobrim poslovnim obi─Źajim, a u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
- Sni┼żenje cene po reklamaciji putnika mo┼że dosti─çi samo iznos reklamiranog, a neizvr┼íenog dela usluge, ne mo┼że obuhvatiti ve─ç iskori┼í─çene usluge, niti dosti─çi iznos celokupne cene programa putovanja. Visina naknade, koja se ispla─çuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvr┼íene, odnosno delimi─Źno izvr┼íene usluge. Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sni┼żenja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno re┼íenje spora, te se na taj na─Źin odrekao svih daljih potra┼żivanja prema organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na ─Źinjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvr┼íenoj refundaciji sa klauzulom o kona─Źnom razre┼íenju me─Ĺusobnih spornih odnosa. Smatra─çe se da je povra─çaj razlike u ceni putniku izvr┼íen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom i ovim op┼ítim uslovima, kada je organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pru┼żene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pru┼żaoca usluga koji je va┼żio na dan zaklju─Źenja ugovora o putovanju, i drugim raspolo┼żivim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima. Svaki zahtev putnika za iniciranje postupka pred nadle┼żnim organima pre isteka roka za re┼íavanje prigovora smatra─çe se preuranjenim kao i obave┼ítavanje javnih glasila i medija povredom ugovora i ovih op┼ítih uslova.
14. INDIVIDUALNA PUTOVANJA ÔÇ×NA UPITÔÇť I POJEDINA─îNE USLUGE: Za individualne ┬╗rezervacije na upit┬ź putnik pola┼że na ime tro┼íkova rezervacije depozit koji ne mo┼że biti manji od 50 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Ukoliko rezervacija bude prihva─çena od strane putnika, depozit se ura─Źunava u cenu aran┼żmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vra─ça putniku. Ako putnik ne prihvati ponu─Ĺenu ili potvr─Ĺenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos depozita zadr┼żava organizator u celosti. Organizator, osim zbog svoje grube nepa┼żnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna o┼íte─çenja kod individualnih turisti─Źkih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik izme─Ĺu putnika i neposrednih pru┼żaoca usluga (npr. pojedina─Źna usluga sme┼ítaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.).
15. ZA┼áTITA LI─îNIH PODATAKA PUTNIKA: Li─Źni podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu organizatora. Putnik je saglasan da li─Źne podatke organizator mo┼że koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri ─Źemu se ne mogu saop┼ítavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima odre─Ĺenim posebnim propisima.
16. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizator mo┼że programom putovanja ili posebnim op┼ítim uslovima predvideti povoljnije odredbe za putnika u odnosu na ove uslove, a u izuzetnim slu─Źajevima (povodom odr┼żavanja sportskih, kongresnih i sli─Źnih me─Ĺunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma ÔÇô ─Ĺa─Źki, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) predvideti i nepovoljnije uslove za putnika u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja i iznosa i rokova pla─çanja i sl. Odredbe ovih op┼ítih uslova ─Źine sastavni deo ugovora izme─Ĺu putnika i organizatora i obavezuju─çe su za obe ugovorne strane, osim odredbi koje su povoljnije za putnika, a definisane posebnim pisanim ugovorom ili programom putovanja. U slu─Źaju pokretanja sudskog spora nadle┼żan je sud prema sedi┼ítu organizatora putovanja uz primenu propisa R. Srbije.

Ovi op┼íti uslovi va┼że od 22.09.2010. godine, kojim danom prestaju da va┼że op┼íti uslovi usvojeni i objavljeni 31.01.2010. godine.

San Marco travel d.o.o., Beograd
Direktor
Kristina Stojiljkovi─ç