KATALOGKatalog

BOOK NOW!

... > Crna Gora > Autobuski prevoz do Crne Gore za leto 2023 - polasci svakog dana tokom leta
 
 

Autobuski prevoz do Crne Gore za leto 2023 - polasci svakog dana tokom leta

POLASCI IZ SRBIJE:

  • Pančevo - u 19:00h Autobuska stanica Pančevo - PERON 10 (od 20.06.2022.)
  • Beograd - u 19:45h Beogradska autobuska stanica - PERON 4

NAPOMENA: NEMA USPUTNIH STANICA ZA ULAZAK/IZLAZAK PUTNIKA, SEM NAVEDENIH.

DESTINACIJE: Sutomore, Petrovac, Budva, Kotor, Herceg Novi.

POLASCI: 09.06., 11.06., 14.06., 16.06. i 18.06., a posle toga svakoga dana do 31.08. Polasci u septembru biće otvarani prema potrebi.

Putnicima nudimo kvalitetnu uslugu koja podrazumeva luksuzne kompletno opremljene autobuse i profesionalne vozače.

Za ulazak u Crnu Goru potrebno je:

  • Za punoletne osobe i starija maloletna lica sa navršenih 16 godina - pasoš ili važeća lična karta
  • Za mlađa maloletna lica do navršenih 15 godina – pasoš 
  • Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16-te godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo ili zakonskog zastupnika.

Prema Zakonu o strancima Crne Gore važećom putnom ispravom se smatra strana putna isprava koja je izdata u poslednjih 10 (deset) godina i čija važnost neće isteći najmanje 3 (tri) meseca nakon planiranog datuma odlaska sa teritorije Crne Gore.

CENOVNIK ZA LETO 2023. GODINE
(za ostvarivanje popusta potrebno je dostaviti validan dokument na uvid)

-ZA POLASKE IZ BEOGRADA I PANČEVA-

Vrsta karte

Odrasli (od 26 do 60 godina)

Omladina od 12 do 26 godina 
i osobe preko 60 godina

Deca od 0 do 12 godina

JEDAN SMER

3.840,00 DIN/32 EUR

3.480,00 DIN/29 EUR

2.640,00 DIN/22 EUR

POVRATNA KARTA

5.400,00DIN/45 EUR

4.800,00DIN/40 EUR

3.840,00 DIN/32 EUR

Cenovnik br. 1 od 23.04.2023. godine

STANICE I VREME POLASKA IZ CRNE GORE

 

HERCEG NOVI   16:30       AUTOBUSKA STANICA (STANIČNA USLUGA SE NAPLAĆUJE 2 EUR)

KOTOR               17:30       AUTOBUSKA STANICA (STANIČNA USLUGA SE NAPLAĆUJE 2 EUR)

BUDVA               18:10       AUTOBUSKA STANICA (STANIČNA USLUGA SE NAPLAĆUJE 1 EUR)

PETROVAC        19:00       AUTOBUSKA STANICA (STANIČNA USLUGA SE NAPLAĆUJE 1 EUR)

SUTOMORE        19:30     MAGISTRALA, AUTOBUSKA STANICA “TARA"

PREVOZNIK: FUDEKS d.o.o., preduzeće za saobraćaj, trgovinu i turizam