... > Crna Gora > Autobuski prevoz do Crne Gore za doček Nove Godine, Beograd-Budva-Beograd, 30.12-04.01.
 
 

Autobuski prevoz do Crne Gore za doček Nove Godine, Beograd-Budva-Beograd, 30.12-04.01.

AUTOBUSKI PREVOZ DO BUDVE ZA DOČEK NOVE GODINE SA OBILASKOM MANASTIRA OSTROG U POVRATKU

POLAZAK: 30.12.2014. iz Beograda
POVRATAK: 03.01.2014. iz Budve

CENA PO OSOBI: 40 EUR
DECA DO 12 GOD. 30 EUR

PROGRAM PUTOVANJA:
1.
dan (30.12.2014.) U večernjim satima polazak autobusa iz Beograda. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima prema potrebi. (Tačno vreme i mesto polaska biće naknadno objavljeno, minimum 3 dana pred put).
2-4. dan (31.12.2014.) Dolazak u Bečiće i Budvu u jutarnjim časovima. Slobodno vreme do povratka u Beograd.
5. dan (03.01.2015.) Polazak iz Budve oko 11h sa dogovorenog mesta. Obilazak Skadarskog jezera i poseta manastira Ostrog. Poseta Gornjem Ostroškom manastiru iz 1665. godine i maloj pećinskoj crkvi gde se nalazi telo Svetog Vasilija Ostroškog – Mitropolita Vasilija, osnivača manastira, sveca iscelitelja i čudotvorca. Polazak za Beograd. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi pauza.
6. dan (04.01.2015.) Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima.

Uslovi plaćanja: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banke Intesa na dan plaćanja.

Način plaćanja:

  • Gotovinski - uplata avansa najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka aranžmana.
  • Čekovima građana do 01.03.2015. godine, bez uvećanja.
  • Administrativnom zabranom 30% prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije do 01.03.2015. godine, pri čemu je korisnik usluga je dužan da u roku od dva radna dana nakon uplate akontacije dostavi Organizatoru Rešenje o administrativnoj zabrani (formular izdaje Organizator), overen i potpisan od strane Poslodavca 

Za ulazak u R. Crnu Goru potrebno je:

  • za punoletne osobe - važeća lična karta ili pasoš
  • za decu školskog uzrasta – važeći dokument sa fotografijom (đačka knjižica, pasoš, lična karta)
  • za mlađa maloletna lica (deca predškolskog uzrasta) - izvod iz matične knjige rođenih (trajni - original) ili pasoš
  • Ukoliko maloletna osoba putuje bez roditelja ili samo sa jednim roditeljem neophodna je saglasnost roditelja overena u sudu ili opštini
  • Za izlazak iz R. Crne Gore potrebno je: Za boravak duži od 3 dana - POTVRDA O PRIJAVI BORAVKA

U slučaju nepoštovanja gore navedenih odredbi, fizička lica plaćaju kaznu u iznosu od 25.000 do 50.000 dinara i Fudeks d.o.o. ne snosi nikakvu zakonsku i materijalnu odgovornost ukoliko putnik bude vraćen ili zadržan na graničnom prelazu.

SAN MARCO TRAVEL zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije San Marco travel d.o.o., licenca OTP 44/2013

Cenovnik br. 3 od 10.12.2014. godine